Klachtenprocedure en geschillenregeling

Kindertraining Nederland BV

Doordat HeppieKidZ & HeppieDayZ een handelsnaam is van Kindertraining Nederland BV, wordt op deze pagina gesproken over Kindertraining Nederland BV (afgekort KTN).

KTN vindt het belangrijk dat u tevreden bent over de hulp en de zorg die wij bieden. Toch kunnen er fouten worden gemaakt of dingen gebeuren waarmee u het niet eens bent. Dan is het mogelijk een klacht in te dienen. Uw klacht is aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan zodat bepaalde zaken opnieuw bekeken of bijgesteld kunnen worden. Ons doel is u en uw klacht serieus te nemen. Wij zullen ten alle tijden kijken of en waar uw klacht kan bijdragen aan verbetering van onze hulp en zorg.

Wie kan een klacht indienen?

Om een klacht in te dienen dient u cli├źnt te zijn of te zijn geweest van KTN.
Zowel ouders/ opvoeders, kinderen en jongeren kunnen een klacht indienen. Maar u kunt ook een vertrouwenspersoon vragen namens u een klacht in te dienen.

Wanneer dient u een klacht in?

Als u ontevreden bent of kritiek heeft op de samenwerking met de medewerker van KTN of de hulp die door KTN aan u geboden is.
In eerste instantie zal er gekeken worden of er middels een gesprek met de medewerker en mogelijk zijn/ haar leidinggevende tot een oplossing gekomen kan worden. Beide kunt u daar een persoon bij vragen ter ondersteuning. Indien u niet open staat voor een bemiddelingsgesprek of wanneer het niet lukt om er samen uit te komen, dan is het mogelijk om de onafhankelijke klachtenfunctionaris bij uw klacht te betrekken.

Hoe werkt het indienen van een klacht

Een klachtenfunctionaris is onafhankelijk en niet in dienst van KTN. Zij zullen de klacht zorgvuldig behandelen en komen tot een uitspraak/ advies. KTN heeft zich aangemeld bij klachtenportaalzorg. Bij deze commissie kan een klacht over KTN ingediend worden. https://klachtenportaalzorg.nl/