Kwaliteit

Kindertraining Nederland BV

Doordat HeppieKidZ & HeppieDayZ een handelsnaam is van Kindertraining Nederland BV, wordt op deze pagina gesproken over Kindertraining Nederland BV (afgekort KTN).

HKZ

KTN is continu aan het verbeteren om zo voor kwaliteit te zorgen op alle vlakken in de organisatie. We vinden het belangrijk dat we kwaliteit leveren aan onze cli├źnten, maar ook aan onze medewerkers en samenwerkingspartners. Daarom zijn we in 2023 gestart met het kwaliteitsmanagementsysteem HKZ. Dit kwaliteitssysteem zorgt ervoor dat we ons nu uitdagen om onze organisatie op orde te hebben en in de toekomst blijven verbeteren. In mei 2023 is onze afdeling HeppieDayZ dagbesteding HKZ gecertificeerd. In mei 2024 zal geheel KTN gekeurd worden.

Leren en ontwikkelen vinden we belangrijk bij KTN. Alle medewerkers krijgen dan ook de kans om zich professioneel te ontwikkelen.
We werken middels de beroepscode van BPSW en het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) en volgens de richtlijnen jeugdhulp.
Ook krijgt iedereen intervisie en werkbegeleiding.

Vanuit KTN is er een vertrouwenspersoon geregeld waar medewerkers heen kunnen met vragen. KTN heeft dit vertrouwenspersoon ingehuurd via de organisatie: puntuit.nl
Voor medewerkers is er een gratis spreekuur, een online platform en worden er maandelijks informatieve filmpjes gedeeld vanuit puntuit om bepaalde thema’s aan te kaarten binnen de organisatie.

Lees hieronder belangrijke informatie

Privacy verklaring
Klachtenprocedure en geschillencommissie