Sherborne®

Het bevorderen van de ontwikkeling en het welzijn bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand.

Sherborne is een bewegingsgerichte therapie die gericht is op het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welzijn. Sherborne therapie wordt vaak toegepast bij kinderen met ontwikkelingsachterstanden, motorische problemen, gedragsproblemen of emotionele moeilijkheden. Het kan ook gunstig zijn voor volwassenen met een traumatische ervaring, lichamelijke beperkingen, angststoornissen of andere psychische problemen.

Femke Rijk (Jeugdzorgwerker en Sherborne therapeut), maakt bij Sherborne bewegingspedagogiek gebruik van beweging, aanraking en spel om de emotionele regulatie, het zelfvertrouwen, de motorische vaardigheden, de emotionele expressie, lichaamsbewustzijn, de sociale vaardigheden, sociale interactie, communicatie en het gevoel van veiligheid te bevorderen.

Ook bieden wij Sherborne samenspel aan, een specialisatie van de bewegingspedagogiek. Deze is gericht op zelfvertrouwen en het bevorderen van de relatie tussen ouders/verzorgers en kind. Hierbij begeleidt Femke en doen de ouders/verzorgers de oefeningen met de kinderen.

Trainer Femke

Kosten

Sherborne bewegingspedagogiek (1 sessie)€85,-
Sherborne samenspel therapie (1 sessie)€85,-
Voorbeeld individueel traject van 6 sessies x 60 minuten€450,-
Wij bieden zorg op maat, de trajecten wordt aangepast aan de behoeften van jouw kind. De hoeveelheid sessies staat niet vast van te voren.

Neem contact met ons op: